Hại não với toán tiểu học nào :-ss [p2]

50. [ done ]
A ball was dropped from a height of 270 m. On each rebound, it rose to 10% of the previous height. Find the total vertical distance travelled by the ball before coming to rest.

Ans: 330m

49. [ done ]

Quote:
Originally Posted by sunary 
Câu 49:
n1=1
n2=3
n3=5
...
n100 = 2*100 -1

=>n1+n2+...+n100 = n100^2 = 10000
// 1 + 3 +5 +... +(2*n-1) = n*n
48. [ done ]
Thêm 1 câu hại não nữa nhé >"<


Quote:
Originally Posted by lightknight1904 
A là BLUE , nếu nhìn kĩ sẽ thấy mỗi "màu" thì hình tròn sẽ tiếp xúc với số vòng tròn tương ứng , ở đây A tiếp xúc với 3 vòng
Đáp án khác nà (_.__")
Quote:
Originally Posted by sadprince1tical 
câu 48 : trắng. 30 charrrrrr
cái này là đố logic, ko phải đố điêu bác ơi
//cơ mà dù sao đó cũng là câu trả lời chính xác =))

47. [ done ]
A family consists of 1 grandfather, 2 fathers, 1 father-in-law , 1 brother, 2 sons, 1 grandmother, 2 mothers, 1 mother-in-law, 1 daughter-in-law, 2 sisters, 2 daughters, 4 children and 3 grandchildren. What is the smallest possible number of persons in this family?

//cái này đỡ hơn cái kịch hài "Vì sao tôi điên" nhiều =)), ai chưa biết hài đó, search youtube coi trước đi >"<
Quote:
Originally Posted by Wichita12 
ông - bà ( là cha- mẹ của người cha)
cha - mẹ ( mẹ sẽ gọi ông bà là in-law)
1 ng` con trai
2 ng` con gái

- ng` con trai gọi 2 ng` kia là Sister
- 2 fathers là 1 cha với 1 ông nội
- 2 monters tương tự
- mẹ gọi ông bà là in-law là ngược lại
- 2 sons là bố và đứa con
- 2 sisters thực ra tính là mẹ với ng` con gái nhưng vậy thì thiếu 1 nên em cho gia đình có 2 đưa con gái đề đứa con trai gọi là sister
- 4 children là cha (con của ông bà) và 3 đứa con (mẹ là in-law không tính)
- 3 grandchild biết rồi
=> 7 người
46. [ done ]Quote:
Originally Posted by graceoflives 
46.
ta thấy từ hình vẽ, góc D vuông, như vậy góc B cũng vuông và theo đó, S(ABCD)=a.b=385
385=5x7x11.
như vậy theo đề bài, b chỉ có thể bằng 1,5,7 hoặc 11.dễ thấy khi b=11 và do đó a=35, thì (a+b) đạt giá trị nhỏ nhất =46
vậy chu vi bé nhất của ABCD là 2(a+b)=2.46=92
//Đùng gòi đó, cái điêu của bài toán là vuông góc nhưng nó ko nói, chỉ thể hiện trên hình vẽ, cơ mà cái hình nó cũng điêu, k thèm đánh dấu vuông lun =))
Do là tiểu học nên chấp nhận kỹ xảo này, nếu trình độ cao hơn, giải bài toán chèn Sin góc ADC vô (lượng giác ấy) thì lý luận tương tự cũng ra.

45. [ done ]
Three clocks, with their hour hands missing, have minute hands which run faster than normal. Clocks A, B and C each gains 2, 6 and 15 minutes per hour respectively. They start at noon with all three minute hands pointing to 12. How many hours have passed before all three minute hands next point at the same time?
Quote:
Originally Posted by graceoflives 
45/
dựa theo đề bài, ta hiểu như sau: cứ mỗi 1 giờ kim phút của A quay được 31/30 đường tròn, của B quay được 11/10 đường tròn, của C quay được 5/4 đường tròn.
Ta sẽ tìm xem kim của A và B bao lâu lại gặp nhau.
(11/10-31/30) = 1/15. Vậy kim phút của A và B cứ 15 giờ lại trùng nhau
Tương tự ta cũng có: sau mỗi 60/13 h thì kim của A và C lại trùng nhau.
giả sử lần trùng nhau tiếp theo của cả 3 kim là lần thứ x kim A trùng kim B và lần thứ y kim A trùng kim C, thế thì tg đó = 15.x=60.y/13 với x, y đều là số tự nhiên.
15.x là số tự nhiên vậy y phải chia hết cho 13. Chọn y=13 khi đó x=4 và 15.x=60(h)
Vậy sau 60h thì 3 kim trên lại trùng nhau.
44. [ done ]
Given that a, b and c are different whole numbers from 1 to 9, find the largest possible value of (a+b+c) / (abc).
//Câu này ai nhìn vô cũng biết đáp số liền đc à, giải thích mới khó nhé, đề nghị đưa ra giải thích thuyết phục (_.__")
Quote:
Originally Posted by graceoflives 
thêm vào giả sử a<=b<=c, thế là xong.
P=(a+b+c)/(abc)=1/(bc)+1/(ca)+1/(ab)
vì có giả sử trên cho nên a>=1;b>=2;c>=3, do đó
1/(bc)<=1/6
1/(ca)<=1/3
1/(ab)<=1/2
cộng lại suy ra P<=1
đẳng thức xảy ra khi (a,b,c) = (1,2,3) hoặc các hoán vị của nó
kl max P=1 khi (a,b,c) là các hoán vị của (1,2,3)
43. [ done ]
Quote:
Originally Posted by PhoebeC 
hàng chính giữa + 4 ô nằm đứng 2 bên nữa là được 3 hàng bằng nhau. 2007 / 3 = 669. Mỗi hàng dài 669 ô, lấy 669 x 2 - 2 = 1336. A = 1336
42. [ done ]
Quote:
Originally Posted by willrock9999 


up hộ bài giải câu 42 :X
41. [ done ]Quote:
Hint:
a.c = 7
b.c = 21
a.d = 2
a+b+x = c+d+x

Answer: 35/3 cm.
40. [ done ]


Quote:
Originally Posted by ducgiang 
40. 10S + 100 - S = 111...1110 (100 chữ số 1)
=> 9S = 111..111010(98 số 1 liên tiếp)
=>S = 123456790.....1234567901234567890 (123456790 lặp lại 10 lần, cái cuối là 1234567890)
Vậy tổng các chữ số của S là 37x10+45 = 415
39. [ done ]
Câu này hay nà ^^!

There are buses travelling to and fro between Station A and Station B. The buses leave the stations at regular interval and a bus will meet another bus coming in the opposite direction every 6 minutes.
Peter starts cycling from A towards B at the same time Jane starts cycling from B towards A.
Peter and Jane will meet a bus coming in the opposite direction every 7 and 8 minutes respectively.
After 56 minutes of cycling on the road, they meet each other.
Find the time taken by a bus to travel from A to B.

Quote:
Originally Posted by willrock9999 
update solution 39:

Suppose a bus travelling from point X and another bus travelling in opposite direction from point Y meet each other in 6 min. Setting distance XY as 1 unit distance, we can find the following speed.
Speed of bus: 1/12 unit/min.
Relative speed of 2 buses in opposite direction: 1/6 unit/min.
The bus travelling from point X and Peter travelling in opposite direction from point Y will meet each other in 7 min.
Relative speed of bus and Peter in opposite direction: 1/7 unit/min.
Similarly, relative speed of bus and Jane in opposite direction : 1/8 unit/min.
Therefore,
Peter’s speed: 1/7 – 1/12 = 5/84 unit/min.
Jane’s speed: 1/8 – 1/12 = 1/24 unit/min.
Relative speed of Peter and Jane: 5/84 + 1/24 = 17/168 unit/min.
Distance AB: 56 . 17/168 = 17/3 units.
Time taken by bus from A to B: 17/3 ÷ 1/12 = 68 min.38. [ done ]
Câu này giải sao trời @@
Quote:
Originally Posted by graceoflives 
bài 38: đặt mẫu số của số thứ nhất là x, của số thứ hai là y có 1/x+1/y=1
suy ra y=1+1/(x-1), khai triển ra thì
y=1+1/(9+1/(9+1/(9+1/9))) đem so sánh với y từ đề bài
suy ra a=1, b=9 vậy a+b=10
37. [ done ]
Three straight lines can form a maximum of one triangle.
Four straight lines can form a maximum of two non-overlapping triangles as shown below.
Five straight lines can form a maximum of five non-overlapping triangles.
Six straight lines can form a maximum of x non-overlapping triangles.
Find the value of x.Quote:
Originally Posted by willrock9999 
Originally Posted by vda8888 View Post
http://en.wikipedia.org/wiki/Kobon_triangle_problem
Xem lời giải xong điên cmnr
---------------------------------------
Wow, super likeeeee
Nhưng mà mình vẽ cái hình đơn giản hơn nhiều, vẽ thêm đường thẳng từ cái ngôi sao năm cánh, chứ k vẽ phức tạp như cái ông trên Wiki =.=

36. [ done ]
Find the missing number x in the following number sequence.
2, 9, -18, -11, x , 29, -58, -51,…

Quote:
Originally Posted by nhatlongvu 
36. [ ??? ]
Find the missing number x in the following number sequence.
2, 9, -18, -11, x , 29, -58, -51,…
cộng 7 rồi nhân -2. Đáp án 22
35. [ done ]
Given that the value of the sum 1/a + 1/b + 1/c lies between 28/29 and 1. Find the smallest possible value of a + b + c where a,b,c are whole numbers.

Quote:
Originally Posted by o0lys0o 
35. a, b, c lần lượt là 2, 3, 7

Vì a, b, c đều là whole number, nên lần lượt thử từ nhỏ đến lớn. Ta thấy là 2 và 3 là 2 số phải có, vậy chỉ tìm số thứ 3

Ta có 1/2 + 1/3 = 5/6
Theo đề bài thì: 28/29 < 5/6+1/c <1
=> 23/174 <1/c< 1/6
Dễ thấy là chỉ có 1/7 thỏa mãn dữ kiện => c=7
vậy min(a+b+c)=12
34. [ done ]
A language school has 100 pupils in which 69% of the pupils study French, 79% study German, 89% study Japanese and 99% study English. Given that at least x % of the students study all four languages, find the value of x.

Quote:
Originally Posted by nhatlongvu 
34. [ ??? ]
Giải (theo cách hiểu mình)
69 người học tiếng Pháp, 31 người không học tiếng Pháp.
79 người học tiếng Đức, tối đá 31 người không học tiếng Pháp năm trong 79 người này nên tối thiểu là có 79-31=48 người học cả Đức lẫn Pháp trong nhóm này.
89 người học tiếng Nhật, trong đó có 11 người không học Tiếng Nhật. Số người này nằm trong 48 người học Đức lẫn Pháp, nên tối thiểu sẽ có 37 người học cả 3 thứ tiếng Nhật Đức Pháp.
99 người học tiếng Anh, trong đó có 1 người không học tiếng Anh. Người này năm trong 37 người học cả 3 thứ tiếng nên ta có tối thiểu 36 người học 4 thứ tiếng.
33. [ done ]
At a town gathering, the people gathered are given a number card from 1 onwards according to their arrival. The last digit of the last person’s card number who arrived will determine the winning number and prizes will be given. As the last digit of the last person’s card number was 7, all who had card with 7 as their last digit received prize of $500 each. However, it was discovered that one card was not distributed. The last digit of the card which was not given was 2. Then with a bigger number than the one not distributed, $300 each were given out to all with 8 as the last digit on their cards as additional prizes. As a result, 33 people received prizes and total amount of prizes was $14,100.
What was the card number of the last person who arrived?
What was the number of the card which was not given out?

Quote:
Originally Posted by willrock9999 
Đáp án câu 33 đây nhé:

Call x and y are the people who had received $500 and $300 prizes respectively.
33 people received prizes: x + y = 33
Total amount of prizes was $14,100: 500x + 300y = 14100
So: x = 21 and y = 12

The last digit of the last person’s card number was 7
the card number of the last person who arrived was 207.

The card number of the last person who received $300 was 198.
19 + 1 – 12 = 8
The card number of the first person who received $300 was 88.
the number of the card which was not given out was 82.


Các bác đỡ hộ 2 câu 34, 35 gấp gấp với :(


32. [ ??? ]
(1,1,9) is a triple of natural numbers whose sum is 11. We consider (1,1,9), (1,9,1) and (9,1,1) to be the same triple because each triple has the same three numbers. How many other triples of natural numbers have a sum of 11?


31. [ ??? ]
TV nhé ^^!Quote:

I. Cho các số tự nhiên được viết theo qui luật là
100 số 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22,… và 100 số 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30,…
Hỏi có bao nhiêu số trùng nhau?
A. 22 B. 23 C. 24 D. 25 E. 30

II. Tìm phần dư r trong phép chia số 9999…99 (2008 chữ số 9) cho 135?
A. 3 B. 4 C. 7 D. 8 E. 9

III. Tìm hai chữ số tận cùng của số M = 1! + 2! + … + 2001!
A. 92 B. 93 C. 95 D. 83 E. 99
30. [ ??? ]
Câu này hơi điêu... =.=

24. [ ??? ]

26. [ ??? ]

Given that the product of four difference whole numbers is 10,000. Find the greatest possible value of the sum of the four numbers???

27. [ ??? ]

Don't use calculator, compare:
3^40
5^30
7^20


28. [ ??? ]
29. [ ??? ]

Given that 5 by 5 grid consists of 25 unit squares. Find the largest number of unit squares to be shaded so that each row, each column and each of the two main diagonal lines has at most 2 unit squares that are shaded???

About : megagame và bài viết __ Hại não với toán tiểu học nào :-ss [p2]

Bài viết Hại não với toán tiểu học nào :-ss [p2] Được viết bởi tác giả megagame vào lúc Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012.
Cảm ơn bạn đã tham quan Blog và ghé xem bài viết này

Nếu có vấn đề thắc mắc hoặc cần thảo luận, hãy comment cho chúng tôi ở phía dưới nhé

Thanks you!


 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét