Hại não với toán tiểu học nào :-ss [p1]

1. [Đã xong]

In how many ways can 7/12 be written as a sum of two fractions in lowest term given that the denominators of the two fractions are different and are each not more than 12?

đáp án ra 3


2. [ đã xong]
There are 72 students in Grade 6.
Each of them paid an equal amount of money for their mathematics text books.
The total amount collected is $ X35. 0Y , where two of the digits indicated with X,Y cannot be recognized.
How much money did each student pay for the books?


Quote:
Originally Posted by impetus 
tổng số tiền phải chia hết cho 8 --> 3 chữ số cuối chia hết cho 8 --> 50Y chia hết cho 8 --> Y = 4. tổng số tiền phải chia hết cho 9 --> tổng các chữ số chia hết cho 9 --> X = 6
yup, u rock ^^!

3. [ cứ cho là xong đi -.- ]
câu này em ra rồi, post cho các bác làm lun
thế nào cũng có ng làm sai cho coi =]]

There are three classes A, B and C.
Class A has 2 more students than class B.
Class B has 1 more student than class C.
The product of the numbers of students in the three classes is 99360.
How many students are there in class A?

Ha ha, product là tích nhé các bác, dợt một hồi cũng có bác cứng đầu bảo là tổng
Ai còn cãi cố thì thử nghĩ coi, 3 lớp mà đến 99k hs ah

4. [done]
Three boys Abel, Ben and Chris participated in a 100 m race.
When Abel crossed the 100 m mark, Ben was at 90 m.
When Ben crossed the 100 m mark, Chris was at 90 m.
By how many metres did Abel beat Chris?
[ Note : They were running at constant speeds throughout the race.]

Quote:
Originally Posted by impetus 
đáp án là 19m
gọi thằng A là 100% thì tốc độ thằng B là 90%. thằng C bằng 90% thằng B nên bằng 90% của 90% thằng A tức là bằng 81% thằng A. vậy thằng A hơn thằng C là 100-81=19
câu này đơn giản mà có một số bác cứ bem là 20
Ans: 19

5. [ xong ]
One pan can fry 2 pieces of meat at one time. Every piece of meat needs two minutes to be
cooked (one minute for each side). Using only one pan, find the least possible time required
to cook
(i) 2000,
(ii) 2005 pieces of meats.

Quote:
Originally Posted by Tuwr tuf 
(i) 2000 là số chẵn nên cứ bỏ 2 miếng một lên chiên rồi lật mặt lại chiên tiếp cho đến khi nào xong thì thôi => 2000 phút

(ii) Chiên 2002 miếng như (i) mất 2002 phút, còn 3 miếng 1, 2, 3 chiên như sau: (1-2), (1-3), (2-3), mất 3 phút nữa, tổng cộng 2005 phút.
Yeah, u rock ^^!

6. [ câu này khó nhưng đã xong ]
David’s father picks him up from school every evening at 6 pm. One day, David was
dismissed early at 5 pm. He walked home taking the same route that his father usually
drives. When he met his father along the way he boarded the car and returned home 50
minutes earlier than usual. Given that his father drove at a constant speed and planned to
reach the school at 6 pm sharp, how long, in minutes, had he walked before he was picked
up by his father?

Quote:
Originally Posted by Tuwr tuf 
Gọi x là quãng đường thằng bé đã đi được từ trường cho đến khi gặp bố nó, a là quãng đường từ nhà đến trường.

Bình thường thì thằng bố phải đi từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà nên phải đi một quãng đường là 2a.

Vì bữa nay thằng bố gặp thằng con dọc đường nên tiết kiệm được một khoảng là 2x.

Mà vì tiết kiệm được một khoảng 2x nên đi về sớm hơn 50 phút => để thằng bố đi hết cái đoạn x đó hết 25 phút.

Mà nếu thằng bố đi hết cái đoạn x đó thì đến trường đón lúc 6h đúng, suy ra lúc gặp giữa đường là 5h35.

Vây thằng con đã đi bộ được 35 phút.

// Bài này hơi nhảm vì cùng cái quãng đường x đó thằng con đi bộ hết 35 phút mà thằng bố đi xe hơi mất đến 25 phút.
=.= cao nhân đây

7. [done]

Quote:
kaka
Quote:
x=666

8. [ done ]
A three digit number 5ab is written 99 times as 5ab5ab5ab……..5ab. The resultant number is a multiple of 91. What is the three digit number?
Quote:
Originally Posted by Tuwr tuf 
Ra rồi, để ý là 1001 = 7 x 11 x 13 = 91 x 11, nên một số mà chia hết cho 1001 thì cũng chia hết cho 91.

5ab5ab...5ab (99 lần) =
[5ab5ab(97 lần 000) + 5ab5ab(95 lần 000) + ... + 5ab5ab000] + 5ab

Cái đống trong ngoặc [] chia hết cho 1001 nên chia hết cho 91, suy ra cái 5ab còn lại cuối cùng cũng phải chia hết cho 91, suy ra 5ab = 546 = 91 x 6
=.= thế mà cũng nghĩ ra đc ah, hay thế
Note cho các bạn khác nhé: do 1001 x abc = abcabc

9. [ done ]
How many rectangles are there in the following diagram?


Quote:
Originally Posted by Tuwr tuf 
Bài này dễ mà, chỉ kiên nhẫn chút cho khỏi nhầm thôi, mắt mờ đếm được 30, không chắc
hiz, Tuwr tuf ko bị mắc lừa à T_T
30 đúng rồi đấy...

//hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt nhá mấy bác bị lừa
Gợi ý cho các bạn khác nhé:
1 ô: 9 hình
2 ô: 10 hình
3 ô: 5 hình
4 ô: 4 hình
5 ô: 1 hình
6 ô: 1 hình
----------------
TC : 30 hình

10. [ done ]

The diagram shows a circular track with AB as its diameter.
Betty starts walking from point A and David starts from point B.
They walk toward each other along the circular track.
They meet at point C which is 80 m from A the first time.
Then, they meet at point D which is 60 m from B the second time.
What is the circumference of the circular track?Quote:
Originally Posted by Mr.Mouse 
Giải như khakh là đúng rồi.
Do 2 người đi ngược chiều nên trong thời gian từ lúc bắt đầu đi đến khi gặp tại C quãng đường 2 người đi được là cung AB là 1/2 chu vi. Trong thời gian từ lúc gặp nhau tại C đến lúc gặp tại D, quãng đường mà 2 người đi được là 1 chu vi. Do vận tốc không đổi, tổng quãng đường đi được là gấp 2 - quãng đường A đi được là gấp 2 tức là cung CBD = 2 AC=160m
Nửa chu vi = cung AB = AC + CBD - BD = 80+160-60 =180m
=> chu vi 360m


11. [done]
chờ cao nhân giải cho tiểu học T_T
chủ top bí cách giải cho tiểu học roài...
Ans ra 360km nhé.

A car travels from town P to town Q at a constant speed.
When it increases its speed by 20%,
the journey from P to Q takes 1 hour less than its usual time.
When it travels at its usual speed for 100 km before increasing its speed by 30%,
the journey also takes 1 hour less than usual.
Find the distance between the two towns.

Quote:
Originally Posted by Tuwr tuf 
Mỗi giờ nó chạy nhanh hơn một đoạn bằng 0.2 vận tốc, mà nó đến trước 1h nghĩa là chạy nhanh hơn 1 đoạn bằng 1 vận tốc, vậy có nghĩa là nó đã chạy trong 1 : 0.2 = 5h, vậy nó chạy bình thường hết 5 + 1 = 6h.

Đặt đoạn PM = 100km, MQ là đoạn còn lại, xét đoạn MQ, tương tự như trên ta có:

Mỗi giờ nó chạy nhanh hơn một đoạn bằng 0.3 vận tốc, mà nó đến trước 1h nghĩa là chạy nhanh hơn 1 đoạn bằng 1 vận tốc, vậy có nghĩa là nó đã chạy trong 1 : 0.3 = 3h20'.

Vậy nó chạy đoạn PQ hết 1h40', vậy suy ra vận tốc của nó là 100 : 1h40' = 60km/h, quãng đường là 60 x 6 = 360km


Quote:
Originally Posted by willrock9999 
uh ha, tự dưng lâu lâu bị ngu =.=

Ban đầu tính theo cũng gần giống ông nhưng theo kiểu hiệu số phần bằng nhau. Ko nghĩ đến khúc sau cũng áp dụng tương tự...

TH1:
Tỷ lệ về vận tốc là 120% = 6/5
Suy ra tỷ lệ về thời gian là 5/6
Hiệu số phần thời gian bằng nhau là: 6 - 5 = 1 phần tương ứng với 1h (đến sớm theo đề)
Suy ra tổng thời gian chạy bình thường là 6h (tương ứng với 6 phần)

TH2: Trên quãng đường còn lại:
Tỷ lệ về vận tốc là 130% = 13/10
Suy ra tỷ lệ về thời gian là 10/13
Hiệu số phần thời gian bằng nhau là: 13 - 10 = 3 phần tương ứng với 1h (đến sớm theo đề)
Suy ra thời gian chạy theo vận tốc đã tăng 30% là: 10/3 h = 3h20' (tương ứng với 10 phần)
Thời gian chạy tổng cộng là 5h, suy ra thời gian chạy 100km đầu là 5h - 3h20' = 1h40'=5/3 h
Mà trong 100km đầu tiên là vận tốc bình thường nên vận tốc sẽ là 100/(5/3)=60 km/h
PQ=60x6=360 km.

Thanks for ur help, Tuwr tuf ^^!
12. [chắc là sai đề...]
Lại cần phải nhờ đến các bác nữa đây =.=

One hundred numbers are placed along the circumference of a circle. When any five adjacent numbers are added, the total is always 40. Find the difference between the largest and the smallest of these numbers.
T__T

Link ảnh đề với đáp án câu 12 (chắc là đề nói vịt còn giải theo gà):


13. [done]
hajz, tiểu học ơi là tiểu học...


Quote:
Originally Posted by Tuwr tuf 

ODRB = 2 x OCPE => BR = 2 x PE (*)

ODRB = 3 x OAQF => DR = 3 x QA => OB = 3 x OF => OBE = 9 x OFC => EB = 3 x OC => EB = 3 PE (**)

Từ (*) và (**) ta có:
PE = 1/6 PR => OCF = 1/36 PQR
EB = 1/2 PR => OAD = 1/4 PQR = 9/36 PQR
BR = 1/3 PR => OBE = 1/9 PQR = 4/36 PQR

=> Tổng 3 tam giác trên = 14/36 PQR => tổng phần màu xám = 22/36 PQR = 176 => PQR = 288

14. [done]
Mình dị ứng số 13, nên update lun câu 14 nhé
Câu này dễ ^^!

There are three containers. One contains red marbles, another white marbles and the third one a mixture of red and white marbles. Given that all of them are labelled wrongly and you are allowed to open only one of them to take out only one marble in order to state correctly where all labels ought to go, which container should you open?
Quote:
Originally Posted by Tuwr tuf 
Bài này dễ mà, trên mạng thấy nhiều rồi, cái kiểu bài có 3 thùng dán nhãn Táo, Cam, Táo & Cam ấy.

Mở thùng có nhãn R & W, vì nó ghi sai nên bên trong không thể là R & W được, mà chỉ có thể là R hoặc W.

Không mất tính tổng quát giả sử nó là R.

Vậy thùng W không thể là W, cũng không thể là R => thùng W chứa R & W.

Thùng còn lại là thùng R chứa W.

Bài 13 không khó để đoán đáp số, chờ tí nghĩ cách vẽ đường phụ đã.

Bài 12 thì cái bài giải với cái đề không khớp nhau tí nào.


15. [done]
Chê bài 14 dễ thì mình cho bài khó đây

Given the number:
20082008...(2008)...2008623
|-----------------------|
There are n of 2008s.
Find the smallest value of n such that the number is divisble by 11.

Quote:
Originally Posted by Radeon 
15. n = 3: 200820082008623
số chia hết cho 11 là số có tổng các chữ số ở vị trí lẻ trừ tổng các chữ số ở vị trí chẵn chia hết cho 11 (hoặc ngược lại, chẳn trừ lẻ).
ta thấy số 2 luôn ở vị trí lẻ còn số 8 ở vị trí chẳn
tổng các số ở vị trí lẻ trừ tổng các số ở vị trí chẵn là
(2+0+2+0+...+2+0+6+3)-(0+8+0+8+0+8+...+0+8+2)
= 2n+9 - (8n+2) = 7-6n
thử với n = 1,2,3,...để 7-6n chia hết cho 11 thì đc n = 3
Quan trọng là phải biết tính chất chia hết cho 11 chứ cũng ko có gì khó
16. [done]
Peter and Jane are to take turns to subtract perfect squares from a given whole number and the one who reachs zero first is the winner. If the whole number is 29, and Peter is the first player, what perfect number must he subtract in order for him to definitely win.
[Note: 1,4,9,16,25 are examples of perfect squares.]

Quote:
Originally Posted by blueknife 
Đáp án là bốc 9 trước
Câu 16

để chiến thắng, số square còn lại sau khi peter bốc phải là tổng của 2 số chính phương (ngoại trừ 25 - vì 25 thì nó bốc mất, còn lại các trường hợp tổng 2 số CP khác : 4+1, 9+4, 4+16... đều ko là CP)


vậy thì peter phải bốc sao cho số ô vuông còn lại nằm trong dãy sau

1+1=2
1+4=5
1+9=10
1+16=17
4+4=8
4+9=13
4+16=20


**************
Khi đã biết trước mình cần để lại số square nằm trong dãy trên, peter có thể chơi như sau:

1. Lượt 1 : Peter bốc 9 : còn lại 20
2. Lượt 2 :
+ Nếu Jane bốc 4 hoặc 16 thì phệt ngay 16 hoặc 4 tương ứng để về 0;
+ Nếu Jane bốc 1 thì Peter bốc 9 để thành 10, nếu Jane bốc 9 thì peter bốc 1 (cũng thành 10)

3. Lượt 3 (thực ra là 4) sau khi peter bốc lần 2 của cậu ấy, số square còn lại là 10.
+ nếu Jane bốc 1 --> phệt 9 còn lại
+ Jane bốc 9 --> phệt 1 còn lại
+ Jane bốc 4 --> phệt 4 --> còn lại 2 square

4. Khi lượt cuối , còn lại 2 square
+ Jane chỉ có thể bốc 1 --> phệt nốt 1


17. [Bỏ qua, tại đề tự chế @@]
Bài này mình gõ tv nhé, làm biếng dịch wa tiếng anh =.=

1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 0 1 1

Cho ma trận với:
1 biễu diễn cho đèn sáng.
0 biễu diễn cho đèn tắt.
Trong 1 lần chỉ có thể tắt/mở tất cả đèn của 1 hàng dọc, 1 hàng chéo hoặc 4 góc của ma trận.
Hỏi có thể chỉnh sao cho tất cả các đèn đều sáng (hoặc tất cả đều tắt) đc hay ko? Nếu đc, nêu cách chỉnh???

18. [done]

The product of n whole numbers 1 x 2 x 3 x 4 x5 x…x (n-1) x n has twenty eight consecutive zeros. Find the largest value of n.

Bài này giải thích hơi bị dài dòng >"<
Gợi ý thôi nhé:
124:5 = 24 dư 4
124:25=4 dư 24

Đáp số ra 124


19. [done]
A piece of pasture grows at a constant rate everyday. 200 sheep will eat up the grass in 100 days. 150 sheep will eat up the grass in 150 days. How many days does it take for 100 sheep to eat up the grass?
Quote:
Originally Posted by Tuwr tuf 
Gọi vận tốc cỏ mọc trong 1 ngày là Vc, vận tốc ăn cỏ của một con bò trong 1 ngày là Vb (gọi là bò cho khỏi nhầm b với c), số lượng cỏ của cả cánh đồng ban đầu là S, ta có:

(200.Vb - Vc) x 100 = S
(150.Vb - Vc) x 150 = S

Từ 2 phương trình này suy ra 2250Vb = 50Vc => Vc = 50Vb

Thế vào phương trình thứ nhất ta có:

(200.Vb - 50Vb) x 100 = 15000Vb = S

Gọi t là số ngày 100 con bò ăn hết cỏ, ta có:

(100.Vb - Vc) x t = 15000Vb

=> t = 300

Không biết cách giải này có phù hợp với tiểu học không nhưng sau khi chọn được cách đặt ẩn này thì mình nhẩm ra rất nhanh.

Cần nói thêm là phải giả sử kể cả cỏ có bị gặm sát đất thì nó vẫn mọc tiếp được, chứ nếu bọn bò đó chơi theo kiểu gặm hết chỗ này rồi mới gặm chỗ khác thì kể cả vận tốc cỏ mọc tại mỗi điểm là không đổi, nhưng diện tích cánh đồng còn cỏ sau mỗi ngày sẽ bị giảm đi nên sẽ không áp dụng phương trình kia được.20. [done]
Cần các bác đỡ hộ 1 bài đây

Quote:
Originally Posted by Radeon 
số 13
4 - 1 = 3
13 - 4 = 9 = 3^2
40 - 13 = 27 = 3^3
Giỏi thế

2-1=1=1^1
3-2=1=1^2
4-3=1=1^3

3-1=2=2^1
7-3=4=2^2
15-7=8=2^3

4-1=3=3^1
13-4=9=3^2
40-13 =27=3^321. [done]
Quote:
Originally Posted by willrock9999 
có bài cho các bác cãi nhau nữa đây
// cẩn thận củi lửa nhé
>"< Solution for question 21:360x6 + 1x360 = 252022. [done]

A goat in a horizontal ground is tied to one end of 14 m long rope. The other end of the rope is attached to a ring which is free to slide along a fixed 20 m long horizontal rail.If the maximum possible area that the goat can graze is x m2, find the value of x.
[Ignore the dimension of the ring and take pi to be 22/7.]

Assume the rail is fixed and pi = 22/7
So total area includes a rectangle and a circle.
rect = 28 x 20 = 560
circle = 22/7 x 14 x 14 =616
560 + 616 = 1176

23. [done]

The 13 squares are to be filled with whole numbers. If the sum of any three adjacent number is 21, find the value of x???

|_____|_____|_____|_____|__4__|_____|_____|_____|__9__|_____|_____|_____|__x__|

Quote:
Originally Posted by Tuwr tuf 
8 4 9 8 4 9 8 4 9 8 4 9 8


25. [done]
Quote:
Originally Posted by ratvovan 
25) Gọi cái mẩu hình thang giữa A và B là X, cạnh hình vuông là a, có A+B+X= a^2/2
Lại có w1+w3=w2 => C+X=a^2/2
=> A+B=C =>B=2

About : megagame và bài viết __ Hại não với toán tiểu học nào :-ss [p1]

Bài viết Hại não với toán tiểu học nào :-ss [p1] Được viết bởi tác giả megagame vào lúc Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012.
Cảm ơn bạn đã tham quan Blog và ghé xem bài viết này

Nếu có vấn đề thắc mắc hoặc cần thảo luận, hãy comment cho chúng tôi ở phía dưới nhé

Thanks you!


 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét